Windykacja należności

Czym jest windykacja?

Windykacja należności to najprościej rzecz biorąc, jest to odzyskanie rzeczy, które znajdują się w posiadaniu osoby nieuprawnionej.
Samo słowo windykacja pochodzi z łaciny i jest tłumaczone jako dochodzenie roszczeń, obrona konieczna czy zemsta. Co do tego ostatniego, to trzeba jednak pamiętać, że windykacja należności polega na dochodzeniu roszczeń, ale tylko w zgodzie z obowiązującymi przepisami prawa, nie jest to więc żadna samowolka. Może więc lepiej mówić, że windykacja należności to podejmowanie wszelkich dostępnych czynności prawnych, które efektem ma być doprowadzenie dłużnika do wykonania wszelkich zobowiązań, jakie ma wobec swojego wierzyciela.

Windykacja polubowna czy sądowa

Chcąc się bardziej zagłębić w tematykę windykacji, natkniemy się na różne podziały. Myślę, że wystarczy, jeśli skupimy się tylko na jednym. Niech więc za przykład posłuży nam najpopularniejszy, bo i najprostszy podział, na windykację polubowną oraz na windykację sądową, jaki znajdziemy w większości publikacji na ten windykacji. Jako windykację polubowną, zgodnie z jej nazwą, określa się te bardziej spokojne, spośród sposobów walki o swoje należności.
Przeważnie zabiegi te stosuje się w początkowej fazie walki o wyegzekwowanie naszych długów. Jest to nic innego jak monitorowanie naszego dłużnika i przypominanie mu o terminie spłaty długu. Do takich wezwań dołączony jest wykaz konsekwencji prawnych, jakie potencjalnie mogą czekać dłużnika.

System polubownej windykacji

Dobrym rozwiązaniem jest skorzystanie z systemów do polubownej windykacji należności jak na przykład PREMON. Możemy zautomatyzować nasz proces polubownej windykacji, oszczedzając czas i pieniądze.