Krajowy Rejestr Długów a proces windykacji

Prawidłowy proces windykacji jest nierozerwalnie związany z narzędziem, jakie już jest dostępne w Polsce, a mianowicie z Krajowym Rejestrem Długów. Krajowy Rejestr Długów działa dopiero od kilkunastu lat. Jego powołanie było wyczekiwanym momentem na rynku polskim. Wreszcie powstała możliwość utworzenia takiej bazy danych w jednym miejscu, w której możemy znaleźć zgromadzone informacje o dłużnikach, a więc podmiotach prawa, które zalegają ze spłatami zaciągniętych zobowiązań.

Krajowy Rejestr Długów jest miejscem, gdzie w momencie zawierania nowych kontraktów, umów czy zobowiązań mamy cień wątpliwości co do wypłacalności i
uczciwości danego kontrahenta, możemy zajrzeć do rejestru i zminimalizować
późniejsze niemiłe niespodzianki i opóźnienia w wywiązywaniu się z podpisanych umów.

Musimy jednak mieć na uwadze, że KRD nie jest instytucją, która powinna być
jedynym wyznacznikiem przy zaciąganiu zobowiązań. Trzeba też wiedzieć, że dostęp do tej wiedzy jest odpłatny. Może być również taka sytuacja, że nasz przyszły kontrahent nie widnieje w bazie, ale ma już problemy w spłacie innych zobowiązań. Dzieje się tak w sytuacji, gdy firmy nie pilnują rejestracji swoich dłużników w KRD w każdej sytuacji, gdy powstaje przeterminowana należność. Należy pamiętać o tym, że takiego dłużnika trzeba zgłosić do KRD. Wtedy wpis będzie już pierwszym sygnałem dla innych podmiotów o problemach z regulowaniem zobowiązań danej firmy.

Podmiot prawny bądź też osoba prywatna, która pojawi się w KRD jako dłużnik, nawet za niewielką kwotę, może mieć spore problemy z zaciągnięciem pożyczek i kredytów, ale także np. z zakupem telefonu komórkowego na abonament lub też zakupem w systemie ratalnym. Dlatego też warto sprawdzać swoich potencjalnych kontrahentów pod tym względem w KRD. Warto też pamiętać o dokonywaniu zgłoszeń nowych dłużników, jeżeli tacy się nam trafią.

W tym miejscu należy jednak bardzo wyraźnie zaznaczyć, że jest też grupa podmiotów, na których wpis do KRD nie robi żadnego wrażenia i taki argument nie jest dla nich powodem do uregulowania wierzytelności. Należy pamiętać, że w całym procesie windykacji profesjonalne firmy windykacyjne absolutnie nie ograniczają się jedynie do informowania dłużnika o zaistnieniu wpisu do KRD, aby pozyskać zwrot należności, dlatego też są tak skuteczne.